Αχ, Αυτοί οι Συγγενείς!

Share this post:


Δεν πρόλαβε να τελειώσει ο Αντώνης την ιστορία για το πρόβλημα με τον δήθεν συνταξιούχο πατέρα του, που περιγράψαμε τη προηγούμενη εβδομάδα, και χώθηκε ο Βασίλης. “Αυτά δεν είναι τίποτα”, τον διέκοψε. “Εγώ να δεις τι τραβάω με τον αδελφό μου. Εδώ και μέρες τώρα μ’ έχει φάει τα αφτιά να προσλάβουμε την κόρη του στη δουλειά. Το θεωρεί λογικό, λέει, αφού η δική μου κόρη ανέλαβε τις πωλήσεις μόλις γύρισε από την Αγγλία με το μάστερ στο marketing. Ξέρω ότι αρκετά στελέχη δεν καλοβλέπουν την όλη υπόθεση συγγενών σε θέσεις-κλειδιά. Και να σου πω και κάτι άλλο, σε λίγο τελειώνει το Πολυτεχνείο ο γιος μου και έχει ρίξει μερικές σπόντες ότι θα ήθελε να δουλέψει εδώ. Έχει ‘κλέψει’ λέει κάτι ωραίες ιδέες από το εργοστάσιο στο Μόναχο όπου έκανε την πρακτική του εξάσκηση. Νομίζω ότι ο κυρ Μανόλης, ο οικονομικός μας διευθυντής, έχει δίκαιο όταν μου λέει ‘σαν πολλοί συγγενείς μαζεύτηκαν εδώ”

Οι αρνητικές επιπτώσεις της καλοπροαίρετης ενέργειας του επιχειρηματία να προσλάβει την ανιψιά του.

Πόσοι από μας έχουν βρεθεί ή βρίσκονται στη θέση του Βασίλη; Η απασχόληση συγγενών σε θέσεις-κλειδιά είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις (ΟΕ). Όπως είπαμε και στο προηγούμενο άρθρο μας, μια ΟΕ είναι ένα σύστημα με τρία κύρια υποσυστήματα: την οικογένεια, την επιχείρηση και την ιδιοκτησία. Αυτά τα τρία υποσυστήματα αλληλοσυνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται. Το ανθρώπινο μυαλό έχει τεράστιες δυσκολίες να συλλάβει την πολυπλοκότητα μιας πραγματικότητας με τρεις διαστάσεις. Έτσι η καλοπροαίρετη ενέργεια του πατέρα να προσφέρει εργασία στο παιδί του αδελφού του, που ικανοποιεί μια “ανθρωπιστική” ανάγκη της συμπαράστασης μεταξύ συγγενών, μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις πάνω στο υποσύστημα επιχείρηση ή ιδιοκτησία.

Έρευνες συνεχώς αποδεικνύουν ότι πολύ σπάνια βρίσκει κανείς καλά “παντρέματα” μεταξύ των δεξιοτήτων των συγγενών και των απαιτήσεων των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί. Συνήθως οικογενειακά μέλη παίρνουν τίτλους και θέσεις που δεν σχετίζονται με τη μόρφωση που πήραν. Πολύ πιο συχνά βρίσκει κανείς ότι το οικογενειακό μέλος δεν έχει την εμπειρία που απαιτεί η θέση, λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Έτσι βλέπει κανείς νεότατα παιδιά ιδιοκτητών να έρχονται αργά στο γραφείο οδηγώντας ακριβά αυτοκίνητα και να παρκάρουν σε προκαθορισμένες επιτελικές θέσεις και να φεύγουν νωρίς χωρίς καμία ειδοποίηση. Πολλές φορές μάλιστα η συμπεριφορά των οικογενειακών μελών γίνεται το καθημερινό σχόλιο ηλικιωμένων συνεργατών, οι οποίοι “έδωσαν” ολόκληρη τη ζωή τους για την επιχείρηση. Πολλοί λίγοι από αυτούς όμως τολμούν να συζητήσουν το θέμα με τον μπαμπά-αφεντικό.


Στρατηγικός Σχεδιασμός Προσλήψεων

Τι πρέπει να κάνει η διοίκηση μιας ΟΕ; Καταρχήν θα πρέπει να δημιουργηθεί μια σοβαρή οργανωτική δομή που θα περιλαμβάνει ένα οργανόγραμμα, με τις απαραίτητες περιγραφές εργασίας, τις πολιτικές που θα περιγράφουν τις συνθήκες για την πρόσληψη, εκπαίδευση και σταδιοδρομία του κάθε εργαζόμενου. Η βασική αρχή που θα διέπει αυτές τις πολιτικές είναι ότι η ΟΕ έχει σαν απώτερο σκοπό την πρόσθεση αξίας στους “ενδιαφερόμενους” της επιχείρησης. Ένας “ενδιαφερόμενος” είναι καθετί που μπορεί να ωφεληθεί ή να ζημιωθεί από τις ενέργειες της διοίκησης σχετικά με το συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής που έχει επιλέξει. Επειδή η οικογένεια είναι μόνο ένα από τα τρία υποσυστήματα, κάθε ενέργεια της διοίκησης που αγνοεί τα άλλα δυο θα έχει μια αρνητική επίδραση πάνω στην ποιότητα των αποφάσεων, οι οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης με τελικό αποτέλεσμα την πτώση της τιμής της μετοχής και τη δυσαρέσκεια του μετόχου.

Η συμβουλή μας λοιπόν προς τη διοίκηση της ΟΕ επιχείρησης είναι η δημιουργία ενός καλού τμήματος διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης, που θα εγγυάται τη πρόσληψη, ανάπτυξη και εξέλιξη του κάθε εργαζόμενου ανάλογα με την θέλησή του να βελτιώνει συνεχώς τις δεξιότητές και να προσφέρει το μέγιστο στην προσπάθεια της επιχείρησης να προσθέτει αξία σε όλους τους ενδιαφερομένους. Αν ο συνεργάτης που ικανοποιεί αυτή προϋπόθεση έτυχε να είναι και μέλος της οικογένειας, τόσο το καλύτερο. Αν όχι, το συμφέρον της ΟΕ ικανοποιείται καλύτερα με το να βρει ένα άλλο τρόπο να δείξει το ενδιαφέρον του για τον συγγενή.