Σου Δίδαξα όσα Ξέρεις, Αλλά Όχι όσα Ξέρω Εγώ!

Share this post:


Είναι εφικτό μία επιχείρηση να επιβιώσει κερδοφόρα και να έχει χρόνο ζωής μεγαλύτερο από αυτόν του ιδρυτή της;
Η απάντηση είναι προφανώς θετική.
Πως όμως επιτυγχάνεται αυτό;
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια πετυχημένη διαδικασία διαδοχής. Βασίζεται κατ’ αρχήν στην απόφαση του ιδρυτή να υλοποιήσει μια τέτοια διαδικασία, κάτι που δεν είναι αυτονόητο. Επίσης, βασίζεται στην απόφασή του να δημιουργήσει μια επιτυχημένη και ανοιχτή συνεργασία με το διάδοχο, αλλά και στην απόφασή του να εμπιστευτεί έναν ικανό και κατηρτισμένο σύμβουλο διαδοχής, ικανό να παίξει το ρόλο του Μέντορα.

Πότε πρέπει να Ξεκινήσει η Διαδικασία Διαδοχής;

Το έργο αυτό του ιδρυτή ξεκινά από πολύ νωρίς. Ουσιαστικά, ξεκινά µε τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών σχετικά µε τις βασικές αξίες που ο ίδιος ακολούθησε κατά τη διάρκεια του μακροχρόνιου και δύσκολου ταξιδιού της δημιουργίας και της επιτυχημένης πορείας της οικογενειακής του επιχείρησης.

Ο ιδρυτής μεταβιβάζει κατ’ αρχήν τις αξίες του. Οι αξίες αυτές περιστρέφονται γύρω από τα πιστεύω των γονιών σχετικά µε την οικογένεια και το ρόλο της στην κοινωνία. Μέρος της μεταβίβασης των αξιών αποτελεί και ο τρόπος µε τον οποίον οι γονείς διαχειρίζονται την επιχείρηση. Επίσης, ένα σημαντικό μέρος των αξιών είναι και ο τρόπος µε τον οποίο οι γονείς ανατρέφουν τα παιδιά. Συνεχίζεται µε τη μεταβίβαση της επιχείρησης και τέλος, η μακροχρόνια διαδικασία ολοκληρώνεται µε τη μεταβίβαση της περιουσίας και την αποχώρησή του.

Η συμπεριφορά του σημερινού ηγέτη προς το μελλοντικό διάδοχο είναι ένα από τα πιο απρόβλεπτα φαινόμενα. Μερικοί γονείς τα «δίνουν όλα» από την αρχή. Άλλοι αδυνατούν να μοιραστούν τις γνώσεις τους και τα προνόμια που έχει η θέση τους, γιατί φοβούνται ότι «θα µπουν στο περιθώριο»

Η Στρατηγική της Χαράς

Βεβαίως, ο ιδρυτής της οικογενειακής επιχείρησης συνήθως αντιστέκεται στην αλλαγή περισσότερο από κάθε άλλο µέλος της οργάνωσης. Οι σύμβουλοι που προσπαθούν να τον πείσουν να αλλάξει πολλές φορές εφαρμόζουν την πολιτική του φόβου. Η νέα στρατηγική, αυτή που προτείνουμε εμείς, τονίζει το θετικό. Αποφεύγει να αναφέρει το φόβο και δίνει έμφαση στη χαρά που θα αισθανθεί, αν κάνει αυτό που τον συμβουλεύουμε και αλλάξει τη συμπεριφορά του.

Ωστόσο, η διαδικασία μεταβίβασης της ηγεσίας, της παράδοσης δηλαδή των ηνίων της επιχείρησης και αποχώρησης του πρεσβύτερου, δεν είναι τόσο εύκολη όσο τη θεωρούν οι περισσότεροι γονείς. Η συμπεριφορά του σημερινού ηγέτη προς το μελλοντικό διάδοχο είναι ένα από τα πιο απρόβλεπτα φαινόμενα. Μερικοί γονείς τα «δίνουν όλα» από την αρχή. Άλλοι αδυνατούν να μοιραστούν τις γνώσεις τους και τα προνόμια που έχει η θέση τους, γιατί φοβούνται ότι «θα µπουν στο περιθώριο»! Έτσι προσπαθούν να διδάξουν στον νέο αρκετά, αλλά όχι όλα όσα χρειάζεται, για να τους αντικαταστήσει. Γι’ αυτό πάρα πολλές φορές ακούμε τον ιδρυτή να λέει στον υποψήφιο διάδοχο: «Σου δίδαξα όσα ξέρεις, αλλά όχι όσα ξέρω εγώ!».