Διαδικασία Διαδοχής: το "ιδανικό τρίο"

Share this post:


Για όλες ανεξαιρέτως τις οικογενειακές επιχειρήσεις η διαδοχή στην επόμενη γενιά και η εξασφάλιση της συνέχειας, είναι ο τελικός σκοπός και η ύστατη πρόκληση.
Η διαδικασία διαδοχής είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα θέματα στα ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Οι περισσότεροι γονείς το θεωρούν αυτονόητο ότι τα παιδιά θα «µπουν στη δουλειά του πατέρα… Άλλωστε στρωμένο τραπέζι δε βρίσκουν;». Όταν έλθει ο καιρός, οι γονείς, συνήθως ο πατέρας, θα τους «μάθει» τη δουλειά και σιγά - σιγά θα αναλάβουν την επιχείρηση.
Δυστυχώς, πολύ σπάνια συμβαίνει µε επιτυχία αυτό το «αυτονόητο», που είναι και το βασικό ζητούμενο. Συνήθως πολλά παιδιά δεν ακολουθούν το επάγγελμα των γονιών. Έχουν δικά τους σχέδια για το μέλλον.Επίσης, στις σπάνιες περιπτώσεις που τα παιδιά «μπαίνουν στη δουλειά», η διαδικασία της διαδοχής δεν είναι αυτόματη, αυτονόητη, εύκολη και ομαλή Οι γονείς δεν γίνονται αυτόματα καλοί δάσκαλοι, ούτε τα παιδιά γίνονται αυτόματα καλοί μαθητές. Όπως κάθε άλλο πράγμα, η διαδοχή θέλει δουλειά. Τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς θα πρέπει να «δασκαλευτούν». Η διαδικασία του «Μέντορινγκ» για τον νέο ανάδοχο και της «Προπόνησης» του πρεσβύτερου για αποχώρηση είναι ο πιο σίγουρος δρόμος μιας επιτυχημένης διαδοχής.
Όλ’ αυτά παίρνουν χρόνια, απαιτούν προσπάθειες ουσιαστικά από τον ιδρυτή, αλλά και διάθεση για μάθηση και εξέλιξη από τη μεριά του διαδόχου.

Όπως κάθε άλλο πράγμα, η διαδοχή θέλει δουλειά. Τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς θα πρέπει να «δασκαλευτούν»

Τελικά, μια Σωστή Διαδοχή Χρειάζεται Προετοιμασία και Των Δύο Μερών

Τόσο ο ιδρυτής όσο και ο διάδοχος της επιχείρησης θα πρέπει να προετοιμαστούν όχι µόνο από νομική και οικονομική άποψη, αλλά, πολύ περισσότερο, από την επαγγελματική, και ιδιαίτερα για τον ιδρυτή από την ψυχολογική άποψη. Για να γίνει μια σωστή διαδοχή, θα πρέπει και τα δύο μέρη να είναι έτοιμα!
Η παρουσία ενός έμπειρου ανθρώπου-συμβούλου, που θα καθοδηγήσει σ’ αυτή την πολύπλοκη διαδικασία είναι αναγκαία ακόμη και στην πλέον εύκολη περίπτωση.
Άλλωστε, είναι μεγάλη τιμή και χαρά για κάθε έμπειρο σύμβουλο να βοηθά στη διαδικασία της διαδοχής και να διαπιστώνει στο τέλος ότι έχει καταφέρει να βοηθήσει σε μια δύσκολη διαδικασία. Συνεπώς, ο σύμβουλος είναι ικανοποιημένος αφού θα έχει συμβάλλει στην επιτυχημένη συνέχιση μιας ακόμη οικογενειακής επιχείρησης, που κάτω από άλλες συνθήκες θα είχε πιθανόν κλείσει.
Συνεπώς, στη διαδοχή μιλάμε πάντα για ένα «ιδανικό τρίο»: ένας επιτυχημένος ιδρυτής, ένας φιλόδοξος νέος υποψήφιος διάδοχος και ένας έμπειρος σύμβουλος με θετική διάθεση και αρκετή υπομονή, είναι οι πρωταγωνιστές μιας επιτυχημένης διαδοχής, που έχουν την ευκαιρία να συνεργασθούν και να γίνουν οι αρχιτέκτονες μιας σωστής διαδικασίας διαδοχής.